inSpiral Dance Company

INSPIRAL DANCE COMPANY - spolu s Terkou Bernardovou, úspešnou tanečníčkou a absloventkou Irish World Academy of Music and Dance, sme sa rozhodli rozšíriť možnosti vzdelávania v oblasti írkeho tanca a hudby pre všetkých začínajúcich, ale aj existujúcich tanečníkov, hudobníkov a ostatných nadšencov írskej kultúry. Zakladáme novú tanečnú školu a spolu s ňou aj tanečnú skupinu inSpiral, ktorá začne s výukou v septembri 2013. 

Bližšie informácie na www.inspiraldance.net